Forlaget Berg Badstue

 

Forlaget Berg Badstue udgiver bøger, hjælper med og vurderer manuskripter, læser korrektur og hjælper med trykopgaver. Forlaget udgiver primært danske digtere. De fleste digtsamlinger er nye.

 

Ikke to forfattere er ens, og det ligger os meget på sinde, at vores forfattere får en udgivelse, som tager højde for de særlige forhold i netop deres forfatterskab og den relevante udgivelse.

Forlaget Berg Badstue • T 21 17 39 15 • E info@bergbadstue.dk